Autyzm Drukuj


Jesteśmy szkołą która od 1949 roku zajmuje się dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Od wielu lat pracujemy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Terapeutyczny charakter naszej placówki sprzyja tworzeniu jak najlepszych warunków ich rozwoju i nauki.

Każdy uczeń jest objęty indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym uwzględniającym jego potrzeby, poziom funkcjonowania i potencjalne możliwości.

Klasy dla dzieci ze spektrum autyzmu liczą od 2 do 4 uczniów. Nad ich edukacją czuwa wychowawca, którego działania wspiera asystent nauczyciela. Szkoła zatrudnia na wszystkich etapach edukacyjnych nauczycieli oraz terapeutów posiadających kwalifikacje do wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu. Wszyscy nasi nauczyciele są pedagogami specjalnymi.

Każdy uczeń objęty jest specjalistycznymi zajęciami terapeutycznymi.


Celem naszych działań jest:


  • Przygotowanie dzieci i młodzieży z autyzmem do samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie z uwzględnieniem ich możliwości.

  • Rozwijanie mocnych stron uczniów – talentów, zdolności, zainteresowań.

  • Zapewnienie uczniom kompleksowego wsparcia terapeutycznego, edukacyjnego oraz opieki specjalistycznej.

  • Doskonalenie procesu dydaktyczno - wychowawczego poprzez współpracę z rodzinami uczniów i środowiskiem lokalnym.

  • Wsparcie dla rodziców.

  • Popularyzowanie wiedzy na temat autyzmu.

     

Nieprzerwanie dokładamy starań, by nasza szkoła była miejscem przyjaznym, gdzie dzieci mogą czuć się rozumiane, akceptowane i bezpieczne. W naszej szkole dzieci mają szansę zaznać ze strony rówieśników nie tylko akceptacji, ale także prawdziwej przyjaźni.

 


 

 

Nasze działania

 


 

 

11 kwietnia 2017 roku
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Galeria zdjęć

 12 czerwca 2017 roku
Spotkanie z rodzicami dzieci w celu rozpoznania ich oczekiwań w stosunku do szkoły

 


 

9 czerwca 2017 roku
Zajęcia sensoryczne Galeria zdjęć


 

3 kwietnia 2017 roku
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Galeria zdjęć


 

 

Polecamy

Autyzm wprowadza zmysły w błąd. Zobacz film.

One są wśród nas. Informacje dla pedagogów i opiekunów. Pobierz.