Oferta szkoły Drukuj

W naszej szkole każdy ma prawo do sukcesu!

 


Prowadzimy działalność edukacyjną, terapeutyczną oraz opiekuńczo – wychowawczą. Swoją ofertę kierujemy do uczniów mających trudności w uczeniu się spowodowanymi deficytami rozwojowymi. Pracujemy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

 

Staramy się aby nasza szkoła była miejscem przyjaznym dla dzieci, ale również ich rodziców i opiekunów. Tworzymy warunki sprzyjające naturalnemu procesowi rozwoju dzieci. Szkoła jest przygotowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych ruchowo.

 

Najmłodszym dzieciom, przed rozpoczęciem edukacji oferujemy pomoc w formie Wczesnego Wspomagania Rozwoju. Więcej informacji.

 

Kształcimy uczniów na poziomie w szkoły podstawowej i gimnazjum. Przygotowujemy absolwentów do podjęcia nauki w szkole branżowej z możliwością dalszej kontynuacji nauki lub szkole przysposabiającej do pracy. Uczymy tych samych przedmiotów, jakich uczą inne placówki, jednakże program nauczania dostosowujemy do indywidualnych możliwości uczniów. Dlatego wszyscy uczniowie mają możliwość wykazania się swoimi wiadomościami, umiejętnościami i zdolnościami. Uczniowie naszej szkoły osiągają wiele sukcesów, z których jesteśmy dumni. Więcej informacji.

 

 

Wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra.

Nasi nauczyciele są pedagogami specjalnymi, specjalistami poszczególnych przedmiotów oraz terapii pedagogicznej. Wśród kadry są również tyflopedagodzy, surdopedagodzy, specjaliści przygotowanymi do pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, psycholog, pedagog szkolny, logopeda ze specjalnością neurologopedii, specjaliści od gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej oraz osoby przeszkolone w zakresie terapii behawioralnej. Więcej informacji.

 

Komfort pracy w mało licznych zespołach.

Klasy liczą od 9 do 14 uczniów, a klasy specjalistyczne dla dzieci z autyzmem od 2 do 4 uczniów z jednoczesnym wsparciem nauczyciela wspomagającego. Wiele zajęć prowadzonych jest w grupach 5 - 7 osobowych, co pozwala na indywidualizację kształcenia. W razie potrzeby organizujemy zajęcia indywidualne dla uczniów.

 

Dodatkową pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Otrzymuje ją każdy uczeń i jest ona dostosowana do indywidualnych potrzeb. Proponujemy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedię, integrację sensoryczną, gimnastykę korekcyjną, socjoterapię.

 

Opieka psychologa i pedagoga.

Na wsparcie mogą liczyć nie tylko uczniowie ale również ich rodziny.

 

W szkole działa świetlica i stołówka.

Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych w godzinach od 7.00 do 16.00 oraz korzystać z pysznych śniadań i obiadów gotowanych na miejscu przez nasze panie kucharki.

 

Możliwość rozwijania swoich zainteresowań.

Oferujemy zajęcia sportowe - gry zespołowe (siatkówka, koszykówka), zajęcia taneczne, muzykoterapię, arteterapię, dogoterapię W szkole działają także kółka zainteresowań: turystyczne i informatyczne.

 

Prężnie działająca sekcja Olimpiad Specjalnych.

Uczniowie odnoszą liczne sukcesy w zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Więcej informacji.

 

Bogata oferta kulturalna i rekreacyjna.

Dla uatrakcyjnienia naszym uczniom czasu spędzanego w szkole organizujemy różnego typu imprezy. Systematycznie organizowane są liczne wycieczki, a co roku wyjazd na „zieloną szkołę” dla chętnych uczniów ze wszystkich klas. Zapraszamy do galerii.

 

Nowoczesna baza dydaktyczna.

Szkoła mieści się w wyremontowanym budynku. Posiada specjalistyczne pracownie i sale przedmiotowe wyposażone w liczne pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audiowizualny i komputerowy. Mamy pracownie biologiczną, chemiczną, geograficzną, informatyczną, języka polskiego, języków obcych, muzyczną, plastyczną, techniczne w tym gospodarstwa domowego, oraz salę gimnastyczną, gabinet logopedyczny, sale do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej oraz SI, salę Doświadczania Świata i plac zabaw. W szkole prężnie działa biblioteka, świetlica szkolna.

 

Dobra lokalizacja i darmowy dowóz dzieci do szkoły.

Szkoła mieści się w Rudzie Śląskiej, w centrum dzielnicy Bielszowice, w niewielkiej odległości od przystanków autobusowych, z których odjeżdżają autobusy do wszystkich dzielnic naszego miasta.

 

Ofertę naszej szkoły wzbogaca Stowarzyszenie „WARTO!”, które działa na rzecz uczniów naszej szkoły oraz ich rodzin. Więcej informacji.

 


Pobierz plakat


Jesteśmy do zadań specjalnych,

 

nie boimy się wyzwań!