Aktualności

Darczyńcy

Logo szkoły

Reklama

Spacerkiem po szkole

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Przyjazna szkoła

Ze środków przekazanych przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" za rok 2013 zakupiliśmy drukarkę
Reklama
Strona główna Moje lepsze jutro
Projekty EE PDF Drukuj

 

 

W naszej szkole realizowany jest projekt pod nazwą

„DZIECI NASZĄ PRZYSZŁOŚCIĄ - INDYWIDUALIZACJA  PROCESU NAUCZNIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III 24 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ"


Galeria

 

3 września 2012 roku w naszej szkole rozpoczęła się rekrutacja wśród uczniów klas I-III do zajęć w ramach projektu systemowego pn. „Dzieci naszą przyszłością – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 24 szkół podstawowych w Rudzie Śląskiej”. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrów­ny­wa­nie szans eduka­cyj­nych uczniów z grup o utrudnionym dostę­pie do edu­ka­cji oraz zmniej­sza­nie róż­nic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


W ramach projektu w naszej szkole realizowane będą od 1 października 2012 roku do 30 czerwca 2013 roku następujące zajęcia:

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,
  • zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,
  • muzykoterapia,
  • artterapia.

 

Zakres oferowanego przez naszą szkołę wsparcia wynika ze zdiagnozowanych potrzeb naszych najmłodszych uczniów i uczennic.

 


 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2009/2010 miasto Ruda Śląska oraz Zespoły Szkół Nr 2 i Nr 4 z Rudy Śląskiej w ramach programu PO KL realizują projekt


"Moje lepsze jutro"

 

Galeria

 

Priorytet VII.

Promocja integracji społecznej.


Działanie 7.2

Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.


Poddziałnie 7.2.1

Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt "Moje lepsze jutro" skierowany jest do grupy gimnazjalistów liczącej 70 osób - po 35 osób z każdej w/w placówki.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie motywacji do aktywności społecznej i zawodowej uczniów, podnoszenie samooceny i wiary we własne możliwości oraz rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy. W ramach realizacji powyższego projektu prowadzonych jest, zgodnie z harmonogramem, równolegle w obu szkołach, szereg działań. Przez cały okres realizacji projektu Beneficjenci mają możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, doradcy zawodowego i specjalisty ds. warsztatów zawodowych. Odbywają się spotkania grupowe jak i indywidualne. Projekt zakłada również organizację warsztatów zawodowych: ceramicznych, cukierniczych, gospodarstwa, introligatorskich, ogrodniczych. Udział w zajęciach pozwoli na poznanie pracy w różnych branżach, zorientowanie się w swoich możliwościach i predyspozycjach zawodowych.

 

 

Zajęcia indywidualne i grupowe

W miesiącu grudniu rozpoczął się trzeci miesiąc realizacji projektu "Moje lepsze jutro". Do tej pory w jego ramach uczniowie chętnie i bardzo aktywnie uczestniczyli w warsztatach grupowych i zajęciach indywidualnych prowadzonych przez psychologów i pedagoga, a dotyczących wsparcia w zakresie rozwoju interpersonalnego. Poprzez stosowanie metod aktywizujących tj. dramę, "burzę mózgów", pantomimę, scenki rodzajowe itd. przełamywali swoją nieśmiałość, brak wiary we własne możliwości i kształtowali umiejętności niezbędne do poruszania się po rynku pracy. Poznawali swoje mocne i słabe strony, uczyli się asertywności, współżycia i współdziałania w grupie oraz prawidłowej komunikacji międzyludzkiej.

 

 

Wyjazdy integracyjne

W ramach projektu odbyło się kilka wyjazdów integracyjnych.

Pierwszy wyjazd dla uczniów obydwu szkół zorganizowany był do kina "Punkt 44" w Katowicach na film 3D "Odlot", podczas którego uczniowie zaczęli zawiązywać między sobą pierwsze kontakty.

Drugi, atrakcyjny i pełen wrażeń "akcent" integracyjny miał miejsce podczas pięciodniowego wyjazdu do Wisły- Malinki dla 70 beneficjentów programu i 8 nauczycieli. Wspólny pobyt w pensjonacie "Uśmiech", przeżywanie niesamowitych przygód, zabawy, spontaniczne rozmowy i spacery bardzo zbliżyły uczniów obydwu szkół. Już w pierwszym dniu wycieczki zwiedzili "Leśny Park Niespodzianek" w Ustroniu- Zawodziu korzystając z przewidzianych tam atrakcji. W kolejnych dniach doświadczyli równie niesamowitych przeżyć, jak choćby wjazd kolejką na Czantorię i pieszą wędrówkę na szczyt, zwiedzenie tamy (zbiornika retencyjnego) na rzece Wiśle, wjazd kolejką linową na skocznię im. Adama Małysza, niesamowitą dyskotekę i ognisko przy dźwiękach gitary.

Kolejny atrakcyjny i pełen wrażeń "akcent" integracyjny miał miejsce podczas pięciodniowego pobytu w pięknych okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, spędziliśmy ciekawie zorganizowany i zaplanowany czas.

Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie to kolejny wyjazd, podczas którego mieliśmy okazję wspólnie spędzić miłe i niezapomniane chwile.

 

Wigilia Integracyjna

 

17 grudnia wszyscy beneficjenci, rodzice, nauczyciele obu szkół oraz zaproszeni goście wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w restauracji "Adria" w Rudzie Śląskiej.

 

 

Warsztaty

Nieodłącznym elementem realizacji założeń projektowych była organizacja warsztatów zawodowych. Odbyły się warsztaty ceramiczne, cukiernicze, gospodarstwa domowego, introligatorskie i ogrodnicze. Podczas spotkań uczestnicy projektu między innymi przygotowywali i podawali posiłki, piekli ciasta, przygotowywali desery, wykonali wiele ciekawych rzeczy z gliny oraz prace introligatorskie. Przed naszymi szkołami powstały również piękne skalniaki wykonane przez grupę "ogrodników" i ozdobne pergole.

 

 

 

 

 

 
Joomla 1.5 themes, hosting company.

Zapraszamy na

Nasza specjalność

Polecamy

Stowarzyszenie "WARTO!"

Działania

Projekty

LogowanieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies - dowiedz się więcej »