Aktualności

Darczyńcy

Logo szkoły

Reklama

Spacerkiem po szkole

Biuletyn Informacji Publicznej

Reklama

Przyjazna szkoła

Ze środków przekazanych przez Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła" za rok 2013 zakupiliśmy drukarkę
Reklama
Strona główna Comenius
Comenius PDF Drukuj

 

 

Zapraszamy do strony internetowej programu "Sokrates Comenius":

 

http://www.knowing-me-knowing-you.eu/

 

Od września 2009 roku uczestniczymy w międzynarodowym projekcie współpracy międzyszkolnej  

„Poznaj mnie, poznam ciebie poprzez dziedzictwo kulturalne” 

„Knowing me, knowing you through cultural heritage”.

Współpracujemy ze szkołami z pięciu krajów; Anglii, Belgii, Danii, Łotwy oraz Niemiec. Wiążemy ogromne nadzieje związane z projektem. Zamierzamy zainteresować uczniów różnorodnością kulturalną poszczególnych krajów biorących udział w projekcie.

Uczenie się poprzez dziedzictwo kulturalne, możliwość odkrywania różnic i podobieństw jest wspaniałym narzędziem, by motywować naszych uczniów do poznania innych Europejczyków. Mamy nadzieję, że pomoże im uzyskać wartościowy wgląd w przeszłość, teraźniejszość i przyszłość tych ziem i narodów. Ponadto liczymy, że zdobyta wiedza i doświadczenia przełożą się na pełne tolerancji i otwartości postawy w życiu codziennym.

Uczestnikom projektu chcemy zaprezentować naszą kulturalną biografię, a naszym uczniom pomóc zwiększyć samoocenę, zredukować uprzedzenia, rozwijać akceptację, tolerancję, zdolności komunikacyjne, rozszerzyć wiedzę, zrozumienie i szacunek dla innych kultur.

Bogactwem tej współpracy jest to, że uczestnicy będą mieli okazję nauczyć się lub doświadczyć faktów dotyczących historii i zwyczajów krajów uczestniczących w projekcie.

 

 

Wyjazd do Belgii

 

Spotkanie w Belgii było pierwszym spotkaniem szkół partnerskich projektu „Poznaj mnie, poznam Ciebie” i odbyło się w dniach 19 - 23 października 2009 roku. Do Belgii, wraz z koordynatorem programu, panią Dorotą Smaczny, wyjechała pani dyrektor Anna Wieloch oraz pani Monika Brych. Celem podróży było niewielkie miasteczko Buggenhout, położone wśród pól uprawnych i lasów około trzydziestu kilometrów od Brukseli. Spotkali się tam przedstawiciele sześciu szkół biorących udział w programie pochodzący z następujących krajów: Belgia, Dania, Łotwa, Niemcy, Polska i Wielka Brytania.

 

Gospodarze pokazali pozostałym uczestnikom spotkania, jak funkcjonuje ich szkoła, w jaki sposób i jakich uczniów uczą. Szczegółowo omówili warsztaty, gdzie uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodów takich jak: kucharz, stolarz, murarz oraz pomocnik pielęgniarza.

Podczas spotkania roboczego szkoły partnerskie ustaliły warunki kolejnych spotkań. Omówiono również szczegółowo zadania, którymi uczestnicy projektu mieli zajmować się wraz ze swoimi uczniami aż do następnego spotkania. Dyskutowano także o tym, jak włączyć rodziców uczniów do działań związanych z projektem.

 

W czasie tych kilku krótkich i pracowitych dni, odbyły się dwie bardzo interesujące wycieczki. Pierwszą z nich był wyjazd do Gent- miasta pełnego pięknych i ciekawych zabytków, zaś drugą było zwiedzanie stolicy Belgii- Brukseli.

 

Spotkanie to było dobrym początkiem dwuletniej współpracy, która z pewnością zaowocuje wieloma pomysłami w dziedzinie nauczania.

 

 

 

Wyjazd do Niemiec

 

Drugim miejscem spotkania szkół partnerskich projektu „Knowing me, knowing you” było miasto Bremen, położone na północy Niemiec. Spotkanie odbyło się w dniach 18-22 stycznia 2010 roku. Wspólnie z koordynatorem projektu, panią Dorotą Smaczny, na spotkanie wyjechały panie: Monika Brych, Elżbieta Bukowska oraz Judyta Zieleźny. Do Niemiec pojechali również uczniowie: Ewa Mika, Aneta Pastuszka, Mateusz Sabasz oraz Denis Zulczyk, dla których wyjazd był nagrodą za dobre zachowanie i aktywny udział w życiu szkoły.

Uczniowie niemieccy powitali gości w ich ojczystych językach, zaśpiewali piosenkę przewodnią projektu oraz poczęstowali przybyłych własnoręcznie przygotowaną zupą. Gospodarze pokazali uczestnikom spotkania klasy i szkoły, w których pracują, omówili system edukacyjny polegający na włączaniu uczniów niepełnosprawnych w życie szkoły poprzez wspólne przerwy oraz zajęcia artystyczne, sportowe. Uczestnicy spotkania mogli obserwować takie zajęcia. Zobaczyli również, gdzie dorośli niepełnosprawni mogą pracować.

Na spotkaniu roboczym omawiano przygotowane prace na tematy: „Kim jesteśmy” oraz „Gdzie mieszkamy”. Zaplanowano kolejne spotkanie, na które każda szkoła partnerska przygotuje książkę kucharską z kilkoma przepisami typowymi dla danego kraju.

 

 

Przyjazd uczestników programu „Comenius” do Polski

 

W dniach 17-21 maja 2010 roku odbyło się spotkanie szkół partnerskich projektu ”Knowing me, knowing you” w naszej szkole. Do Polski przyjechali nauczyciele z Belgii, Łotwy, Danii, Wielkiej Brytanii i Niemiec, a także uczniowie z Belgii i Łotwy. Łącznie gościliśmy blisko trzydzieści osób.

W czasie pobytu gości w Polsce zorganizowano wycieczkę do zabytkowej kopalni „Guido” w Zabrzu, spotkanie z prezydentem miasta Ruda Śląska w Urzędzie Miasta, wyjazd i zwiedzanie zabytków Krakowa oraz spacer po Skansenie w chorzowskim parku.

Goście mogli również podziwiać występy naszych uczniów w czasie Wielkiej Gali Szkolnej przygotowanej, jak co roku, z okazji Dnia Matki. W imprezie wzięły udział także zaproszone mamy naszych uczniów.

Spotkanie w naszej szkole było dla uczniów okazją do nawiązania znajomości z belgijskimi i łotewskimi uczniami. Wzięli oni wspólnie udział w zajęciach plastycznych, sportowych, a nawet razem przyrządzali ciepły posiłek dla uczestników projektu. Dla utrzymania kontaktu i nowych znajomości, uczniowie wymienili się numerami telefonów komórkowych, adresami mailowymi, niektórzy z nich kontaktują się również poprzez portal Facebook.

Na spotkaniu roboczym uczestnicy projektu przedstawili przygotowane wcześniej książki kucharskie, zaplanowano również pracę nad kolejnym zadaniem, którego celem będzie poznanie zainteresowań uczniów poszczególnych krajów.

  

Wyjazd do Łotwy

  

 W dniach 4-8 października 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Poznaj mnie, poznam Ciebie”. Na spotkanie udały się panie: Monika Brych, Elżbieta Bukowska oraz Marta Kudełko. Celem podróży była mała miejscowość Pure, położona wśród bardzo malowniczych lasów, około sześćdziesięciu kilometrów od stolicy Łotwy- Rygi.

Uczniowie łotewskiej szkoły powitali gości ciekawym programem artystycznym na wysokim poziomie. Pokazali również wiele prac wykonanych przez siebie: szaliki robione na drutach lub szydełku, szyte laleczki, a nawet drewniane zabawki i meble.

Gospodarze spotkania zapoznali uczestników spotkania z bazą lokalową szkoły. Pokazali również, gdzie ich uczniowie mogą uczyć się po skończeniu obecnej szkoły.

Podczas spotkania roboczego omawiano temat „Młodzi w Europie”, którego celem było poznanie między innymi zainteresowań, sposobów spędzania wolnego czasu uczniów szkół partnerskich. Relacja ze spotkania została przedstawiona w łotewskiej telewizji.

Po spotkaniu roboczym odbył się bal organizowany tradycyjnie z okazji Dnia Nauczyciela, w którym oprócz gości wzięli udział również nauczyciele łotewskiej szkoły. Bal ten spełnił rolę integracyjną i dał możliwość podszkolenia się nie tylko w języku angielskim, ale również i w rosyjskim.

Spotkanie zakończyło się zaplanowaniem kolejnego zadania do realizacji. Do następnego spotkania należy poszukać w swojej miejscowości lub kraju sławnych osób i je zaprezentować pozostałym uczestnikom projektu.

 

 

 

Wyjazd do Wielkiej Brytanii

 

Kolejnym miejscem spotkania uczestników projektu „Knowing me, knowing you” było miasto Newcastle. Spotkanie odbyło się w dniach 6-11 lutego 2011 roku. Do Anglii, wraz z koordynatorem programu, panią Dorotą Smaczny, wyjechały panie: Monika Brych, Izabela Chajec oraz Aneta Stańczak. Tym razem w spotkaniu wzięli udział również uczniowie: Małgorzata Sobotka, Barbara Zielińska, Daniel Szulc oraz Sebastian Szymeczko. Wyjazd ten był dla uczniów nagrodą za pomoc w realizacji zadań w ramach projektu oraz za aktywność w życiu szkoły.

Wszyscy uczestnicy spotkania przygotowali się do udziału w Międzynarodowym Jarmarku, podczas którego każdy mógł zaprezentować swój kraj ( tradycyjne potrawy, barwy narodowe, itp.). Jarmark odbył się na terenie szkoły i wzięli w nim udział wszyscy uczniowie oraz zaproszeni rodzice. Był on świetną okazją do przybliżenia uczniom tradycji krajów, z których pochodzą szkoły biorące udział w projekcie. Spośród polskich potraw angielskim uczniom najbardziej smakował ser wędzony i kiełbasa myśliwska :)

W czasie spotkania roboczego zaprezentowano efekty pracy nad zadaniem „Szukamy znanych osób”. Uczniowie każdej ze szkół wybrali kilka słynnych osób z regionu lub z kraju i przygotowali o tych osobach prezentacje multimedialne.

Czas spędzony w Newcastle przeznaczony został nie tylko na omawianie zadań projektowych, lecz przede wszystkim na inicjowanie kontaktów pomiędzy uczniami. Mogli oni wspólnie brać udział w zajęciach plastycznych, zajęciach na basenie, spacerach, rozmowach. Była to dla nich świetna okazja to podszkolenia się w języku angielskim.

 

Wyjazd do Danii

 

Spotkanie w Danii odbyło się w dniach 8-13 maja 2011 roku i było już ostatnim spotkaniem projektu „Poznaj mnie, poznam Ciebie”. Wspólnie z koordynatorem, panią Dorotą Smaczny, do Danii wyjechały panie: dyrektor Anna Wieloch, Monika Brych, Marta Kudełko, Katarzyna Matusińska oraz Renata Spitzer. Miejscem docelowym tej podróży było miasteczko Hillerod, położone około czterdziestu kilometrów od Kopenhagi, otoczone pięknymi lasami i jeziorami.

W czasie spotkania roboczego szkoły partnerskie zaprezentowały efekty pracy dotyczące tematu: Tło historyczne. Każda ze szkół przygotowała prezentację multimedialną o historii swojej szkoły, miasta lub kraju.

Gospodarze zapoznali pozostałych uczestników spotkania z funkcjonowaniem ich szkoły, pokazali bazę lokalową i dydaktyczną szkoły, zaprezentowali metody, jakimi pracują ze swoimi uczniami. Na uwagę zasługuje fakt, iż uczniowie byli bardzo zaangażowani zarówno w przygotowania do wizyty, jak i również w czasie jej trwania.

Duńczycy pokazali również, co uczniowie ich szkoły mogą robić w przyszłości, gdzie mogą pracować, mieszkać. Po spotkaniach roboczych odbyła się wycieczka do Kopenhagi, gdzie pokazano jej uczestnikom miejsca szczególnie ważne nie tylko pod względem historycznym, lecz również kulturowym i społecznym.

Spotkanie to było kolejną okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń, pomysłów na dobre i efektywne nauczanie. Bogactwo tych doświadczeń, indywidualnych przemyśleń z pewnością wpłynie na poprawę efektów pracy w szkole.

 

 

 
Joomla 1.5 themes, hosting company.

Zapraszamy na

Nasza specjalność

Polecamy

Stowarzyszenie "WARTO!"

Działania

Projekty

LogowanieW ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies
oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies - dowiedz się więcej »